Котли

Топловодни котли на пелет и дрва за централно греење, погодни за индивидуални куќи, деловни објекти, училишта, спортски сали, фабрички хали, хотели, ресторани и сл.

Котли кои се достапни со следнава моќност:

MA 25/35/60

Котел MA-25 MA-35 MA-60
Ширина 600mm + 500mm 600mm + 700mm 600mm + 700mm
Длабочина 900mm 1000mm 1000mm
Висина 1400mm 1400mm 1400mm
Оџак ф-160(Па=150) ф-160(Па=150) ф-160(Па=150)
Работен притисок 2.5bar 2.5bar 2.5bar
Количина на вода 95 литри 110 литри 150 литри
Тежина 460kg 520kg 570kg
Електро мотор 0.25KW 0.25KW 0.25KW
Вентилатор 0.10KW 0.10KW 0.10KW
Греач 0.27KW 0.27KW 0.27KW
Мин. површина на котлара 2x2m 2x2m 2x2m
Грејна површина до 250m2 до 350m2 до 500m2

MA 100

Котел MA-100
Ширина 800mm + 700mm
Длабочина 1200mm
Висина 1550mm
Оџак ф-200
Работен притисок 3.0bar
Количина на вода 360 литри
Тежина 600kg
Електро мотор 0.25KW
Вентилатор 0.30KW
Греач 0.27KW
Мин. површина на котлара 3x3m
Грејна површина до 800m2

MA 150/300

Котел MA-150 MA-300
Ширина 900mm + 700mm 1300mm + резервоар
Длабочина 1400mm 1600mm
Висина 2000mm 2000mm
Оџак ф-200 ф-250
Работен притисок 3.0bar 3.0bar
Количина на вода 460 литри 1300 литри
Тежина 600kg 2000kg
Електро мотор 0.25KW 2KW/380V
Вентилатор 0.30KW 0.50KW
Греач 0.27KW 0.27KW
Мин. површина на котлара 3x3m 4x5m
Грејна површина до 1500m2 до 2500m2